e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

V Ústeckém kraji připomene Karla IV. velká expozice o životě za Lucemburků

publikováno: 12.2.2016, kategorie: Výstavy, autor: Eva Klášterková

Sdílet: facebook twitter google+

Ústecký kraj se připojuje k oslavám narození Karla IV. celokrajskou výstavou Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků, kterou k tomuto výročí, zařazenému mezi světová výročí UNESCO, pořádá od 6. května v Jízdárně teplického zámku. V mimořádně vzácném výběru autorský tým představí památky kultury a umění nejen doby Karla IV., ale i jeho předchůdců a následovníků z lucemburkého rodu. A do Teplic dorazí i kopie císařské koruny.

Umělecká díla, uměleckořemeslné artefakty, hmotné kulturně-historické doklady i archivní dokumenty budou prezentovány v kontextu tehdejších dějinných událostí severozápadních Čech. Návštěvník výstavy se nejen pokochá krásou nástěnných maleb, plastik, obrazů, rukopisů, mincí, šperků, zbraní, kachlů, nádob a dalších exponátů, ale jejich prostřednictvím se seznámí i se sociálními podmínkami života a duchovním a myšlenkovým světem jednotlivých společenských vrstev Karlovy doby. Vystaveny budou nejen luxusní a vzácné artefakty, ale i předměty denní potřeby.

Na přípravě výstavy, která bude v teplickém muzeu otevřena až do 30. října 2016, se kromě koordinátora oslav Krajského úřadu Ústeckého kraje a odborného garanta Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, podílejí téměř všechny významné paměťové instituce nacházející se na území Ústeckého kraje. K výstavě je připravován obsáhlý katalog, upomínkové předměty a doprovodný program, včetně komentovaných prohlídek pro veřejnost a školy. Nebudou chybět ani zábavné pracovní listy nejen pro děti.

Na závěr výstavy je plánovaná krátkodobá prezentace kopie císařské koruny Svaté říše římské. Přesné datum její expozice na výstavě přineseme.

Foto: Koruna Svaté říše římské. By Yelkrokoyade (Own work), via Wikimedia Commons.