reklama Tipy na víkend
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Cyklostezka Chomutov – Strupčice

publikováno: 11.11.2010, kategorie: Zajímavosti, autor: Luděk Svoboda

Sdílet: facebook twitter google+

Rada souhlasila se zahájením přípravy projektu „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“ a následným předložením žádosti o dotaci do ROP Severozápad. Na základě dohody vedení Ústeckého kraje a Statutárního města Chomutov proběhla pracovní jednání o záměru města vybudovat ve spolupráci s obcemi Otvice, Vrskmaň a Strupčice cyklostezku, která by procházela uvedenými obcemi s výhledovým napojením na město Most.

S ohledem na význam záměru pro celý region je navrženo zajištění přípravy a realizace projektu ze strany Ústeckého kraje s tím, že na realizaci projektu bude předložena žádost o poskytnutí dotace z ROP Severozápad.

Trasa stezky je vedena z ul. Tomáše ze Štítného v Chomutově kolem Kamencového jezera přes Otvice, Zaječice a Vrskmaň do Strupčice, délka budované trasy činí 10,5 km. V současné době je rozpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Bylo zahájeno jednání s vlastníky dotčených pozemků o majetkoprávním vypořádání.

Vydání pravomocného územního rozhodnutí se předpokládá na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2011 a návazně je možné zpracovat a předložit žádost o dotaci. Do konce třetího čtvrtletí 2011 je reálné vydání stavebního povolení a dokončení majetkoprávního vypořádání.

Při dodržení těchto klíčových termínů je možné počátkem roku 2012 zahájit vlastní realizaci stavby. Doba výstavby by neměla překročit jeden rok. Celkové odhadované náklady na přípravu a realizaci projektu ve výši 110 mil Kč budou profinancovány z prostředků Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z toho 16,5 mil. Kč činí povinné kofinancování příjemce dotace ve relativní výši 15 %.