e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Muzeum představí malý žatecký poklad z doby třicetileté války

publikováno: 11.5.2023, kategorie: Výstavy, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

V hlavní budově žateckého regionálního muzea se dnes, ve čtvrtek 11. května, otevře výstava Nepokojná léta aneb Žatec ve víru třicetileté války. Mapuje osudy města a jeho obyvatel v tomto vleklém konfliktu 17. století a představí také poklad z této doby.

„Třicetiletá válka (1618-1648) patřila k jedněm z nejkrvavějších konfliktů v lidských dějinách a hluboce poznamenala osudy lidí v celé Evropě. Ani region Žatecka neunikl válečnému běsnění a pohromám, které byly spojeny s přesuny znepřátelených vojsk. Výstava je zaměřena na osudy Žatce a lidí žijících ve městě a okolí, jakož i soudobé vojenské a fortifikační techniky a inovace. Velká pozornost je věnována archeologicky zkoumaným šancím u Přísečnice, drobné pohraniční pevnůstce, kterou chránili žatečtí měšťané a jejíž smutný příběh barvitě ilustruje nepokojnou dobu třicetileté války,“ nastínil její obsah autor výstavy  Mgr. Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.  

V rámci výstavy o třicetileté válce představí muzeum další malý 'žatecký poklad' ze svých sbírek. "Jde o soubor dvanácti grošů saského vévody Jana Jiřího, který byl nalezen při výkopových pracích. V muzejním inventáři je uvedeno, že ho nalezl dělník Pozemních staveb Hradec Králové při kopání teplovodního vedení pro novostavbu školky v Podměstí U Jezu 2903," informovala kurátorka Milada Krausová. Našly se na přelomu let 1963 a 1964. Mince nechal razit saský vévoda z rodu Wettinů, které také promluvil do bojů mezi protestanskými stavy a katolíky. "Ve třicátých letech se Sasové krátce přidali na stranu protestantských Švédů a vpadli i do Čech. V Žatci například dočasně sňali z Pražské brány vystavenou hlavu popraveného primátora Hošťálka (1631). Protože mezi našimi mincemi byly i exempláře ražené roku 1639, je zřejmé, že k jejich ztrátě nedošlo při tomto tažení, ale někdy později," upozorňuje Krausová.

Mince, uložené běžně v muzejním trezoru, stejně jako celou výstavu o třicetileté válce na Žatecku, si můžete prohlédnout do konce roku.