reklama Tipy na víkend
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Pomoc Hřensku se řeší na krajské úrovni

publikováno: 11.1.2011, kategorie: Zajímavosti, autor: Oldřich Urban

Sdílet: facebook twitter google+

Hřensko v současnosti řeší problém s pohybující se skálou na hlavní silnici vedoucí z obce do Německa. Vedení obce se obrátilo na Ústecký kraj, aby se situací pomohl vyhlášením stavu nebezpečí. Vedení kraje na základě analýzy poskytnutých informací dospělo k závěru, že vyhlášení stavu nebezpečí by řešení aktuální situace ve Hřensku nepomohlo a navíc ho Ústecký kraj vyhlásit nemůže, protože nejsou splněné zákonné podmínky dané zákonem o krizovém řízení.


Jednou z podmínek musí být například to, že jsou bezprostředně ohrožené životy obyvatel, jejich majetek i majetek obce. V případě, že je rizikové místo řádně zabezpečené, což je případ Hřenska, nehrozí nebezpečí v takovém rozsahu, jak požaduje zákon o krizovém řízení. Ústecký kraj ho nemůže porušit. Přesto požádal osobním dopisem o závazné stanovisko ministra vnitra Radka Johna, který má v kompetenci oblast krizového řízení. Nyní se čeká na jeho odpověď.

Ústecký kraj si je vědom, jak hrozící padající skála negativně ovlivňuje život v obci. Je třeba ale opět zdůraznit, že řešení pohybujícího se skalního masivu patří do kompetence Ministerstva životního prostředí České republiky, které má oblast Národního parku České Švýcarsko ve své správě. I na toto ministerstvo adresovala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová osobní dopis, aby pomohlo urychlit řešení problému obce Hřensko natrvalo. Dopisy jsou k dispozici v odkazech pod tiskovou zprávou.

Spory o tom, kdo má sanaci skály zajistit, trvají už déle než rok. Navíc si protiřečí dva zákony. Podle jednoho nese zodpovědnost za odstranění spadlých skalních masivů Ředitelství silnic a dálnic ČR, protože se zřítí na jeho komunikaci. Podle druhého zákona se o skálu musí postarat Správa NP České Švýcarsko, protože ji má ve své správě.

Vedení Ústeckého kraje Hřensku vždy pomáhalo a pomáhá nadstandardním způsobem. Vedení obce a krajské krizové řízení často spolupracovalo při ničivých povodních, při kterých byla potřeba rychlá a operativní činnost na zabezpečení chodu obce. Nedávno kraj dokonce přijal poděkování od Hřenska za pomoc při srpnových bleskových povodních, kdy Ústecký kraj inicioval například zajištění provizorního mostu od Armády ČR a věnoval obci finanční dar z povodňové veřejné sbírky.