reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Soutěž studentských prací

publikováno: 10.6.2011, kategorie: Vzdělávání, autor: Zdeněk Rytíř

Sdílet: facebook twitter google+

Krajská hospodářská komora, Ústecký kraj a Asistenční centrum, a. s. vyhlašují „Soutěž závěrečných prací absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji“. S výzvou k nominaci prací byla oslovena pracoviště vysokých škol působících v kraji. Záštitu nad soutěží převzal Petr Jakubec, člen Rady Ústeckého kraje pro oblast školství.

Smyslem soutěže je podpora prestiže vysokého školství v Ústeckém kraji s cílem ocenit nejlepší práce zaměřené na rozvoj Ústeckého kraje, a tak zvýšit motivaci studentů a jejich vztah k Ústeckému kraji.

Pravidla a podmínky soutěže byly konzultovány s vedením některých vysokých škol v kraji a následně podpořeny Představenstvem Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Radou pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje.

Pro akademický rok 2010/2011 je soutěž vyhlášena ve dvou kategoriích. První kategorie je zaměřená na vyhodnocení tří nejlepších bakalářských prací, druhá na vyhodnocení tří nejlepších diplomových prací, nezávisle na formě studia (prezenční či kombinované).

Ceny pro první tři vítězné práce v obou kategoriích jsou stanoveny v hodnotě 20, 10 a 5 tisíc korun.

Podmínky soutěže jsou následující: Student má bydliště v Ústeckém kraji, absolvuje prezenční či kombinované studium na vysoké škole v ÚK a obhájí závěrečnou práci daného akademického roku. Téma hodnocené práce musí být zaměřeno na rozvoj Ústeckého kraje, a to v oblastech hospodářský a ekonomický rozvoj Ústeckého kraje, rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji nebo výzkumně-vývojový potenciál Ústeckého kraje. Prospěch studenta není kritériem pro hodnocení práce.

Do 31. 8. 2011 by měly vyzvané školy předat nominované závěrečné práce na úřad Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Do konce září pak zasedne hodnotící komise, složená ze zástupců Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Asistenčního centra, a. s. a zástupců Rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje. Do konce října se pak uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Jedná se o první ročník této soutěže a po jeho ukončení proběhne následné vyhodnocení průběhu soutěže a pravidla a podmínky pro další ročník soutěže budou upraveny dle praktických zkušeností z úvodního ročníku. V dalších ročnících soutěže též počítají pořadatelé s motivačním zapojením studentů, a to vyhlášením soutěže v době výběru témat závěrečných prací.

Kontakt: Martina Francírková, ředitelka úřadu Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Mírové nám. 37, 400 01 Ústí nad Labem; tel.: 477 011 122, 777 677 171; e-mail: francirkova@khk-usti.cz.