reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Příběhy svatých na barokních rytinách

publikováno: 10.6.2008, kategorie: Výstavy, autor: Milena Bílková

Sdílet: facebook twitter google+

Kolekce tisků z barokních mědirytin ze soukromých sbírek se dnes odpoledne představí veřejnosti ve františkánském klášteře v Kadani. Vernisáž výstavy s názvem Příběhy svatých na barokních rytinách začíná v pět hodin. Vystavené mědirytiny jsou novotisky, tedy novodobými otisky barokních měděných desek vytvořených v 18. století. Kolekce pochází z různých celků, tematicky jsou si ale vyobrazení blízká. Představují většinou světce a světice cisterciáckého řádu z různých dob i zemí. Ve sbírce najdete například grafické listy z Mariánských Radčic či Horního Jiřetína, další mají vztah ke klášteru v Plasech, několik vystavených rytin spojují slavná jména českého baroka, mimo jiných Václava Vavřince Reinera. Grafická technika mědirytu se užívala od 15. století. Na vzniku výsledného tištěného obrazu se podílelo zpravidla několik osob. Na počátku stál umělec, který vytvořil kresebný návrh. Rytec pak kresbu vyryl zrcadlově převráceně ocelovým rydlem do hladké měděné desky neboli matrice, kterou obvykle označil svou i malířovou signaturou. Tiskař na desku nanesl a pak z ní opětovně setřel barvu, která se tak zachytila pouze ve vyrytých liniích. Pomocí lisu přenesl obraz z desky na navlhčený papír. Tisknutí grafických listů probíhalo v renomovaných tiskárnách, v našem případě – jak čteme z uvedených signatur – v Praze a v bavorském Augšpurku. Matrice se ale opakovaným tiskem opotřebovávaly. Počet kvalitních otisků byl proto v případě mědirytu omezen počtem 200 kusů. Zapůjčitelem vystavených novotisků je soukromým sběratelem, nepřál si být uveden jménem. Výstava je ve výstavní síni Městského muzea v Kadani ve františkánském klášteře přístupná od 11. do 22. června při pravidelných prohlídkách muzejních expozic, které začínají v těchto časech od úterý do pátku a v neděli od 14.30 a 16 hodin, v sobot vždy v 11, 13, 14.30 a 16 hodin.