e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

500 let kostela: Sbírka na nový kostel

publikováno: 10.5.2017, kategorie: Památky, autor: Kateřina Táborská

Sdílet: facebook twitter google+

Na počátku stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě stál tragický požár města v roce 1515. Jen se měšťané vzpamatovali z nejhoršího, začali shánět peníze na obnovu svého farního kostela. Při obnově města pomohly úlevy na daních krále Vladislava Jagellonského a stavbu kostela zas podpořila velká odpustková sbírka.

Patronát na tehdejším farním kostelem patřil městu Most a tak i povinnost ho po požáru opravit. K uspořádání sbírky ve prospěch vyhořelého kostela svolil kardinál již dva měsíce po požáru. Na žádost českého krále Vladislava a polského krále Zikmunda vydal papež Lev X. bulu, kterou pro rok 1517 povolil prodávat odpustky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Lužici, přičemž výnos měl sloužit ke znovuvýstavbě vyhořelého farního kostela. Podle papežovy listiny měl být poskytnut odpustek každému, kdo přispěje tolika penězi či materiálem v takové hodnotě, kterou potřebuje na živobytí pro sebe a svou rodinu na jeden týden.

Na základě této buly povolil král Ludvík Jagellonský v září 1516 mosteckým měšťanům uspořádat sbírku a přikázal, aby komisaři sbírky byli pohostinně přijímáni. Těmi byli jmenováni farář Nicolaus Buscher a magistr svobodných umění Ulrich Burkhard, písařem sbírky byl po celou dobu Merten Rauber.

Díky jeho záznamům dnes víme, že sbírka vynesla celkem 12 673 kop, 20 grošů a 4 denáry, z nichž ovšem třetina byla odevzdána ve splátkách papežské kurii. Sbírka byla úspěšná především v pásu pod Krušnými horami od Chebu po Českou Lípu a také v dalších okrajových částech českých zemí, na Moravě a v Polsku. Naopak chladně byli zřejmě komisaři přijímání ve středu země, kde bylo mnohem méně katolíků.

Kromě účetních knih se ze sbírky dochovaly také odpustkové listiny, tištěné tiskařem Michaelem Lottherem z Lipska a pečetidla, zhotovená mosteckým zlatníkem Mikulášem Riesem. Na dochovaném otisku je uprostřed polopostava Madony, nad ní papežská tiára, po bocích antikizující sloupky a po jejich vnějších stranách štíty se znaky Českého království a rodu Medicejských, z něhož pocházel papež Lev X. Dole pod Madonou je umístěn znak města Mostu.

Sbírka trvala až do roku 1519, v té době však už byla výstavba kostela v plném proudu. V dalším díle příští středu se proto dozvíte něco o zahájení a průběhu stavby kostela. První článek o požáru najdete zde. Vše o oslavách kostela můžete sledovat ve Speciálu 500 let kostela.

Foto: Státní oblastní archív v Mostě.