reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Výstava předčasně narozených dětí doputovala do ústecké nemocnice

publikováno: 9.8.2014, kategorie: Vzdělávání, autor: Eva Urbanová

Sdílet: facebook twitter google+

Na problematiku předčasně narozených dětí upozorňuje putovní výstava v atriu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Pořádá ji občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s nemocnicí a rodiči, kteří poskytli fotografie svých dětí. Výstava potrvá do 31. srpna.

Cílem výstavy je zvýšit povědomí široké veřejnosti o předčasných porodech a na konkrétních příbězích předčasně narozených dětí ukázat, že si zaslouží naši péči. Amatérské fotografie zachycují malé bojovníky od prvních chvil na světě, kdy jim šlo o život, až po současnost, kdy díky špičkové zdravotní péči a lásce svých rodičů vyrostly v děti, které se nikterak neliší od svých donošených vrstevníků.

Za předčasně narozené se považují děti, které přijdou na svět před 37. týdnem těhotenství. Dolní hranicí životaschopnosti byl stanoven 24. týden těhotenství. O tyto děti se v Česku stará dvanáct specializovaných perinatologických center. Krajská zdravotní má dvě perinatologická centra, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v mostecké nemocnici.

„Předčasně narozených dětí se u nás rodí méně než je evropský průměr, přesto se jejich počty každoročně zvyšují. Tyto děti vyžadují zvýšenou a dlouhodobou péči a jejich rodiče jsou vystavováni těžké životní zkoušce. Proto se snažíme na problematiku systematicky upozorňovat a rodinám s předčasně narozenými dětmi poskytovat co nejširší podporu,“ vysvětluje Lucie Žáčková, ředitelka sdružení Nedoklubko.

„V Ústeckém kraji se rodí nejvíce nedonošených dětí z celé České republiky a jejich počet stále stoupá jak v České republice, tak v našem kraji. V roce 2011 se v České republice narodilo 7,64 procent dětí s porodní hmotností pod 2500 g, v roce 2013 8,1 procent. V Ústeckém kraji došlo od roku 2011 do roku 2013 ke zvýšení počtu narozených dětí s porodní hmotností pod 2 500 g z 10,48 procent na 12,3 procent. Také ukazatelé kvality perinatální péče jsou v Ústeckém kraji za průměrem České republiky. Ústecký kraj má ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší podíl mrtvorozenosti a perinatální úmrtnosti. Hlavní příčinou této skutečnosti jsou především faktory demografické. Přesto se díky péči našeho zdravotnického personálu daří snižovat úmrtnost dětí s extrémně nízkou porodní hmotností, zvyšují se šance na normální vývoj dítěte a výsledky jsou srovnatelné s výsledky v ostatních perinatologických centrech v České republice,“ říká MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.