e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Adventní a vánoční tematika ve starých knihách

publikováno: 8.12.2015, kategorie: Vzdělávání, autor: Veronika Škuthanová

Sdílet: facebook twitter google+

Přednáška Martiny Šárovcové v lounském muzeu v sobě spojuje právě končící rok připomínek výročí smrti Mistra Jana Husa s nadcházejícím vánočním časem. Poslechnout si ji můžete ve čtvrtek 10. prosince od 17,00 hodin v Oblastním muzeu v Lounech. POZOR - pro nemoc přeloženo na 7. ledna!

Projekt Husovy Louny 2015 měl skončit v listopadu, protože v prosinci už se má opustit téma českého mučedníka a směřovat k nadcházejícím svátkům. Ale Martina Šárovcová z Ústavu dějin umění AV ČR si pro Vás připravila adventní a vánoční látku, která vychází hlavně z kališnických, tedy „husitských“ graduálů a dalších zpěvníků. Takže její přednáškou můžeme plynule přejít od husitství k Vánocům. 

K liturgii českých kališníků patří nepochybně důraz na jednohlasý chorál. V zahraničí se mnohem více uplatňovala polyfonie a písňová forma zpěvů. Dalším českým specifikem jsou ranní adventní mše – roráty. Český chorál se zde střídá s písněmi. Tato praxe potřebovala rozměrné a tedy i nákladné zpěvníky: graduály, antifonáře, rorátníky, které byly často bohatě iluminované. Do prvních písmen a na okrajích stránek se malovaly většinou biblické výjevy, které odpovídaly danému svátku a textu zpěvu. A právě na takto zaznamenané adventní a vánoční motivy bude zaměřená čtvrteční přednáška.