e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Kulturní centrum Klášterec ve finále soutěže inspirativních projektů

publikováno: 8.8.2022, kategorie: Zajímavosti, autor: Lenka Fricová

Sdílet: facebook twitter google+

Soutěž Adapterra Awards, kterou organizuje Nadace Partnerství, hledá již čtvrtým rokem inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Odborná porota navštívila Kulturní centrum Klášterec nad Ohří postavené v pasivním standardu, ocenila přínos této moderní stavby pro životní prostředí a poslala ji do finále.

Do 15. října běží hlasování veřejnosti o Cenu sympatie, Klášterec nad Ohří můžete podpořit svým hlasem zde.

Hlavním prvkem udržitelnosti je ponechání základní budovy v útrobách moderního kulturního centra. Nemuselo se tak za vynaložení velkých finančních a energetických nákladů demolovat, odvážet nepředstavitelné množství suti a materiálu, ukládat ho na skládku, následně ho znovu vyrábět, přivézt a postavit nové konstrukce. Z klimatického hlediska přestavba kulturního domu do pasivního standardu přinesla nižší energetickou náročnost, která zmírňuje jeho uhlíkovou stopu, zásadního hybatele klimatické změny. Část energie, kterou budova spotřebuje, pochází z vlastní fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše. Za sedm měsíců provozu kulturního centra se díky ní mimo jiné ušetřilo 3,16 tun uhlí, 3,76 tun CO₂ a 6 pokácených stromů.

Veškerá voda u původní stavby směřovala do splaškové kanalizace a následně do řeky, což je v době sucha i přívalových dešťů neefektivní. Nově se kulturní centrum snaží s dešťovou vodou pracovat a v případě nadbytku ji vsáknout. Světlý plášť budovy a střechy společně s nově vysazenou zelení navíc snižuje přehřívání v blízkosti centra.

Podařilo se vytvořit místo s velkým kulturním a sociálním potenciálem. Setkávají se zde senioři, spolky, divadelníci, studenti, děti a rodiny v knihovně s kavárnou, konají se zde veřejná setkání s občany, pořádají se přednášky, konference, kurzy a workshopy, koncerty, plesy či divadelní představení. Celé kulturní centrum je bezbariérové. Nová technologie navíc umožňuje přenést zvuk hůře slyšícím přímo do jejich naslouchátek.

Foto: Nadace Partnerství – Adapterra Awards (Vojta Herout)