e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Exponát měsíce: poštovní mapa, co pamatuje bitvu u Chlumce

publikováno: 8.8.2013, kategorie: Vzdělávání, autor: Jana Michlová

Sdílet: facebook twitter google+

V souvislosti s dvoustým výročím bitvy u Chlumce a Přestanova se Regionální muzeum v Teplicích připojilo k oslavám uspořádáním výstavy s názvem  1813 - Teplice - Srdce Evropy. Ve foyer zámku je k připomínce oslav vystaven další unikát - originální dobová poštovní mapa, kterou jako exponát měsíce srpna připravila muzejní knihovna. Můžete se tak dozvědět mnohé zajímavosti z doručování, cestování i válčení v 18. století.

Jako exponát měsíce srpna 2013 muzeum vybralo poštovní mapu (Neue und vollstaendige Postkarte durch gantz Deutschland…) vydanou  roku 1786 v Norimberku věnovanou zakladateli pravidelného poštovního spojení Carlu Anselmu Thurn-Taxis z fondu knihovny teplického muzea. Mapa byla vybrána k připomenutí válečných událostí pozdního léta roku 1813 na našem území. Nejedná se o speciální geografickou ani vojenskou mapu.

Proč poštovní? Tato mapa zobrazuje komunikace- tepny civilizace - síť spojení zemí, měst i vsí. Síť cest a silnic byla velmi hustá a mohla tak již na přelomu osmnáctého a devatenáctého století dobře zajišťovat soustavnou přepravu surovin, zboží, lidí i zpráv - pošty.

Pošty byly zřizovány ve vzdálenosti „čtyř hodin“ (pěší chůze). Dostavníky v místě měly možnost přepřahat koně, cestující mohli přenocovat, občerstvit se v zájezdním hostinci. Pro lázeňské město Teplice měla pošta a dobré možnosti příjezdu pro hosty vysokou cenu. Tzv. „říšská silnice“ vedoucí od zemské hranice se Saskem byla nově zbudována a roku 1813 se pokračovalo také v renovaci silnice z Teplic přes Lovosice do Prahy. Dobré dopravní spojení bylo důležité pro lázně a pro jejich hosty, ale dobré cesty potřebovaly také armády…. Napoleon, který na jaře v čele obnovené armády opět vjel vítězně do opevněných Drážďan, měl mimo jiné v plánu vpád do Čech. Ovládnutím města Teplice by získal dobrý přístup do nitra země na Prahu.
 
K tomu se naskytla příležitost, když po pro spojence (Prusko, Rusko, Rakousko) prohrané bitvě u Drážďan rozkazem císaře Napoleona měl generál Dominique-René Vandamme (1770-1830) pronásledovat spojeneckou Českou armádu ustupující koncem srpna 1813 do Čech. Měl proniknout Nakléřovským průsmykem a dobytím města Teplice přerušit hlavní "říšskou" silnici mezi Drážďany a Prahou.

„Zprvu se mu dařilo, obsadil Petrovice a odtud ovládal území u Chlumce v Čechách, jakož i město Teplice, významný bod, kudy musel nepřítel určitě ustupovat,“ jak píše Marbot, jeden z Napoleonových generálů ve svých pamětech. Dále pak vzpomíná, „že klevetníci po porážce tvrdili, že právě touha po maršálské holi jej dohnala k ztřeštěnosti, s níž se s pouhými 20.000 muži pustil za 200.000 nepřáteli a chtěl jim přehradit cestu. Vandamme byl ovšem generálním štábem ujišťován o podpoře armádou maršála Mortiera a Saint-Cyra. Generál Vandamme tedy musel uposlechnout, neboť dostal jasný rozkaz zmocnit se města Teplice, aby tak nepřátelský ústup odřízl.“

Do Teplic však po porážce u Chlumce 30. srpna 1813 vstoupil generál již jako zajatec spojenců a obyvatelé mu dali srocením u domu „U tří králů“, kde nuceně nocoval, jasně najevo své smýšlení o vojenských vpádech ohrožující život pod Krušnými horami. Další den pokračoval zajatý generál směrem na Prahu a do zajetí na Sibiř.