reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Dvacet tisíc za nejlepší závěrečnou práci

publikováno: 8.7.2011, kategorie: Vzdělávání, autor: Zdeněk Rytíř

Sdílet: facebook twitter google+

Autory nejlepších letošních bakalářských a diplomových prací z vysokých škol v Ústeckém kraji čeká velmi příjemná odměna. Téma ale musí být „krajské“. Dvacet tisíc korun za první, deset tisíc za druhé a pět tisíc korun za třetí místo. Taková je výše finanční odměny pro ty, jejichž práce se umístí v Soutěži závěrečných prací absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji.

Soutěž vyhlášená Krajskou hospodářskou komorou, Ústeckým krajem a poradenskou firmou Asistenční centrum, a. s., má dvě kategorie. První patří nejlepším bakalářským pracím, druhá nejlepším diplomovým pracím, a to nezávisle na formě studia. Odměnu získají tři nejlepší práce z každé kategorie. Podmínkou je ovšem i tematické zaměření na Ústecký kraj.

Diplomky „za honorář“
Závěr akademického roku 2010–2011 je zároveň prvním rokem této soutěže. Jejím smyslem je podpora prestiže vysokého školství v Ústeckém kraji, ale také ocenění nejlepších prací zaměřených na rozvoj Ústeckého kraje. „Doufáme, že akce přispěje k upevnění vztahu studentů k Ústeckému kraji,“ řekl Petr Jakubec, krajský radní pro oblast školství.
O vítězích rozhodne komise, složená ze zástupců pořadatelů a zástupců Rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje.
Po ukončení letošního ročníku bude na řadě pořadatelské zhodnocení průběhu soutěže a úprava pravidel a podmínek pro ročník následující, v danou chvíli už na základě praktických zkušeností z letošního roku.
Pro všechny následující ročníky počítáme s motivačním zapojením studentů, a to především vyhlášením druhého ročníku soutěže již v době výběru témat závěrečných prací,“ dodal František Jochman, místopředseda Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů.

Téma: Rozvoj kraje
Pravidla soutěže stanovují, že student, který se zúčastní, musí mít bydliště v Ústeckém kraji, absolvuje zde prezenční či kombinované studium na vysoké škole a obhájí závěrečnou práci daného akademického roku.
Téma hodnocené práce se musí týkat rozvoje Ústeckého kraje. A to konkrétně hospodářského a ekonomického rozvoje, cestovního ruchu v Ús¬teckém kraji nebo výzkumně-vývojového potenciálu kraje. Podmínky také obsahují upozornění, že prospěch studenta nepatří mezi kritéria pro hodnocení práce.

Každá fakulta zvlášť
Po schválení stanov soutěže Představenstvem Kraj¬ské hospodářské komory Ústeckého kraje a Radou pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje obdr¬žela výzvu k nominaci prací svých studentů pracoviště vysokých škol působících v kraji. Záštitu nad soutěží převzal Petr Jakubec, člen Rady Ústeckého kraje pro oblast školství. Nominace tří bakalářských a tří diplomových prací, které splňují výše uvedená kritéria a jsou zajímavé a inovativní, platí za každou fakultu zvlášť.

Nominace končí se srpnem
Pro účast v Soutěži závěrečných prací absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji musí vyzvané školy odevzdat nominované závěrečné práce na úřad Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje do 31. 8. 2011. Do konce září pak zasedne hodnotící komise, složená ze zástupců Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Asistenčního centra, a. s. a zástupců Rady pro rozvoj lidských zdrojů Ústeckého kraje.

Na konci října se pak uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje.