reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

United Energy: nejvíc peněz pro vzdělávání

publikováno: 8.1.2013, kategorie: Zajímavosti, autor: Miloslava Kučerová

Sdílet: facebook twitter google+

Společnost United Energy věnovala v loňském roce téměř 1 700 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Městům, obcím a neziskovým organizacím tak firma přispěla finanční částkou na stejné úrovni jako v roce 2011. Nejvíce podporováno bylo vloni vzdělávání, dále pak prevence kriminality, následovaná oblastí sportu a volnočasových aktivit obyvatel.

Jako každý rok směřovala část podpory ze strany teplárenské společnosti do partnerských měst Mostu a Litvínova. Každé z nich získalo od společnosti na podporu svých projektů půl milionu korun. Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila podpora Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, které na své projekty obdrželo 70 000 korun, tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 100 tisíc korun či další projekty v oblasti kultury jako například příprava expozice Magistra Kellyho na Hněvíně, podpora organizace 10. ročníku Folkového Mostu a další, v celkové hodnotě 105 000 korun.
 
Město Litvínov použilo 100 tisíc korun na rozvoj bakalářských studií v Litvínově, dalších 100 tisíc korun na prevenci kriminality, konkrétně pak na zakoupení vest pro strážné a pořízení Drager Drag testu s příslušenstvím na detekci drog. Zbylé prostředky pak na další projekty ve školství, kultuře a sportu.

V průběhu roku United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů, například celostátní kolo skautského Závodu vlčat a světlušek či 16. ročník Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR – Chomutovské krušení. Poskytla peněžitý dar ve výši 70 tisíc korun obecně prospěšné společnosti Energii na rekonstrukci tréninkového bytu pro uživatele sociálních služeb a 50 tisíc korun na vybavení odborné jazykové učebny mosteckému gymnáziu. Částkou ve výši 250 tisíc korun přispěla městu na další etapu projektu bezpečné světlo pro Litvínov.

V roce 2012 uspořádali zaměstnanci United Energy třetí charitativní bazar, z něhož výtěžek ve výši 5 200 korun putoval Lince duševní tísně. K solidárnosti svých zaměstnanců se přidala i sama teplárna, která darovala občanskému sdružení Most k naději na provoz Linky duševní tísně dalších 30 000 korun. I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna ve firemním dobrovolnictví a organizaci Energického dne, prostřednictvím kterého zapojila do rádcovských aktivit také své zaměstnance a vedení společnosti. Tentokrát zaměstnanci pomáhali mrňatům z Kojeneckého ústavu v Mostě zvelebit zahradu a opravit zeď okolo pozemku.

Podporovat region bude United Energy i v roce 2013. Již od listopadu 2012 mají organizace možnost zažádat o podporu z prostředků teplárenské společnosti pro své projekty v letošním roce. Uzávěrka přihlášek o dary a sponzoring je 15. ledna 2013.