e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Studenti z Mostu úspěšně složili maturitu z uhlí

publikováno: 7.11.2016, kategorie: Vzdělávání, autor: Gabriela Sáričková Benešová

Sdílet: facebook twitter google+

Studenti zdravotnického oboru VOŠ, OA, SPGŠ a SZŠ a Most zakončili prezentací svých prací projekt Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita. Pětietapový vzdělávací cyklus připravilo Ekologické centrum Most za finanční podpory společnosti Vršanská uhelná a.s. 

Osm týmů v průběhu projektu zpracovávalo předem určené téma z oblasti těžby, využití uhlí a rekultivace. Získané poznatky pak v závěrečné etapě prezentovali před odbornou porotou složenou ze zástupců těžební společnosti, Ekologického centra Most i pedagogů školy. Podle poroty tento úkol nejlépe zvládly Eliška Ješková, Veronika Boudová, Kateřina Schöppová. Za zpracování a prezentaci tématu Historie a současnost užití uhlí získaly z rukou generálního ředitele Vršanské uhelné Ing. Vladimíra Roučka hlavní cenu - tablety. 

„Překvapila mě velmi dobrá úroveň znalostí studentů o těžbě uhlí a rekultivaci. Přínosem projektu je podle mě také to, že dal účastníkům příležitost vyzkoušet si veřejně prezentovat své poznatky. To je nesmírně důležitá dovednost, kterou studenti využijí nejen při obhajobě svých ročníkových prací, ale i ve svém budoucím profesním životě,“ poznamenal Vladimír Rouček.

Vršanská uhelná do projektu nově zařadila také fotografickou soutěž na Instagramu. Tam měli studenti možnost sdílet fotografie pořízené během jednotlivých exkurzí. Autory tří nejzajímavějších příspěvků ocenila těžební společnost powerbankou.

Studenti Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most se v pěti samostatných etapách projektu seznámili s reálným prostředím povrchového lomu, uhelnými laboratořemi rekultivační činností. Prohlédli si proces výroby elektřiny v elektrárně Počerady včetně míst, kde se využívají produkty po spalování uhlí. Během konzultací na pracovištích Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a Vysoké školy báňské, Hornicko-geologické fakulty v Mostě se dozvěděli o aktuálních metodách výzkumu v oblasti energetiky a o možnostech báňského vyššího vzdělávání. S historií hornictví se seznámili v Podkrušnohorském technickém muzeu.

Více informací najdete na www.uhelnamaturita2016.wz.cz.