e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Louny si v sobotu zopakují stavbu kostela před 500 lety

publikováno: 7.9.2020, kategorie: Slavnosti a festivaly, autor: Kateřina Táborská

Sdílet: facebook twitter google+

Jak se před 500 lety míchala malta? Jak si vyrobit ze dřeva jeřáb? A kolik síly bylo potřeba k opracování základního kamene? To všechno se mohou návštěvníci dozvědět ve středověké stavební dílně, která se otevře v sobotu 12. září v Lounech na náměstí. Město si totiž letos připomíná pět staletí od zahájení stavby zdejší dominanty – chrámu svatého Mikuláše.

Chrám se před 500 lety začal stavět po velkém požáru, který město zachvátil roku 1517. Z původního kostela po něm zůstala jen věž a měšťané tehdy pověřili stavbou nového chrámu stavební huť slavného architekta jagellonské doby Benedikta Rejta. Jeho dokončení v roce 1538 se Rejt už nedočkal a má v něm svůj hrob.

V sobotu 12. září v rámci Dnů evropského dědictví se mohou návštěvníci vrátit o půl tisíciletí zpět a vyzkoušet si na Mírovém náměstí tehdejší řemesla, a to od 9,00 do 19,00 hodin. Pomocí středověkých geometrických postupů se můžete zúčastnit vytyčení části půdorysu kostela. V tesařském dvoře se bude vyrábět dřevěný jeřáb, uvidíte přípravu tzv. horké malty středověkým způsobem a v kamenické dílně se bude opracovávat základní kámen tradičními kamenickými nástroji. Další řemesla pak předvedou kovář, bednář či kamnář. Dobovou atmosféru dokreslí středověká hudba skupiny Gothien. Vyvrcholením „stavebních“ příprav bude naložení základního kamene a jeho odvezení ke kostelu v průvodu ctihodných občanů města, následované jeho slavnostním položením. Po celý den si také můžete kostel svatého Mikuláše zdarma prohlédnout a vystoupat na jeho věž, která poskytuje krásný výhled do Dolního Poohří. V blízkém Oblastním muzeu v Lounech si od 10,00 do 17,00 hodin můžete prohlédnout výstavu věnovanou výstavbě a historii kostela. Komentované prohlídky kostela budou začínat v 10,00 hodin, výstavy v muzeu ve 12,00 a 15,00 hodin.

Celý program k 500 letům lounského kostela vyvrcholí v neděli slavnostní bohoslužbou posvícení v kostele a společným průvodem a modlitbou na náměstí.

Program:

sobota 12. září 

9:00 Gothien – středověká hudba
9:30 workshop „Historická stavba“
10:00 dobové vyměření půdorysu kostela
11:00 Gothien – středověká hudba
11:30 workshop „Historická stavba“
13:30 Gothien – středověká hudba
14:00 uvedení středověké stavební dílny
14:15 předvedení tradiční tesařské práce - mistr Petr Růžička
15:00 historická příprava vápenné malty
15:30 ukázka kamenického řemesla - Tomáš Rafl
16:00 symbolické objetí kostela se základním kamenem na káře
16:30 slavnostní položení základního kamene
17:00 Gothien – středověká hudba
17:30 workshop „Historická stavba“
19:00 koncert v kostele: Schola Gregoriana Pragensis – Sedm dní na Karlově univerzitě

Neděle 13. září
9:00 Posvícení – Slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše
10:15–10:45 Společný průvod z kostelů na náměstí a společná modlitba za město a jednotu křesťanů

Foto: Archív Oblastního muzea v Lounech.