e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Na festivalu pro kostel v Libyni zahraje Jiří Stivín

publikováno: 7.6.2015, kategorie: Slavnosti a festivaly, autor: Jitka Kantová

Sdílet: facebook twitter google+

Občanské sdružení Za záchranu kostela sv. Jiljí pořádá každoroční festival v Libyni na Podbořansku vyjímečně začátkem léta - v sobotu 13. června. Festival plný hudby, představení a různých interaktivních akcí pomáhá zviditelnit snahu občanského sdružení k záchraně této vyjímečné regionální památky, postavené v rané gotice. Vrchoem programu letošního festivalu bude vystoupení Jiřího Stivína s programem Sám se svým stínem.

Samozřejmostí bude každoroční dětská soutěž mladých hudebníků O libyňský pohár. Je to jakási superstar ve hře na různé hudební nástroje a samozřejmě hlavním porotcem v letošním roce nebude nikdo jiný než Jiří Stivín. Pokud se bude chtít ještě někdo z  dětí přihlásit, má  šanci do 8. června.

Hlavním tématem letošního festivalu by mělo být výtvarné umění konce 20. století. Od jedenácti hodin bude probíhat přednáška s Ivanem Kafkou, jedním z nějvýznamnějších představitelů této doby. Bude se navazovat na velkou undergrandovou lubeneckou výstavu roku 1988. Návštěvníci uvidí záznam z této výstavy a zavzpomíná se na osobnost PeadDr. Igora Zhoře CSc, jenž popularizoval moderní umění a stál za myšlenkou  tzv. výtvarného myšlení.  Výsledkem by mělo být pochopení smyslu bílé nekonenčné čáry - land artu. Účastníci festivalu se budou moci zapojit do této land artové akce, kterou bude monitorovat agentura Dobrý den a pokusí se vytvořit světový rekord v počtu účastníků a délce čáry. Do této akce budou zapojeny i školy z celého okolí.

Na slavnostní zahájení, které proběhne v 10,30 hodin  jsou pozváni významní představitelé Ústeckého  a Karlovarského kraje a také generální ředitel firmy MAKRO, která pomohla získat  částku 100 000 Kč na opravu kostela a kouzelný dědeček p. Porsch, jenž věnoval kostelu 91 tisíc. Během zahájení budou posluchači seznámeni s tím, co se stihlo za tyto peníze udělat a nakoupit, a jaké práce byly odvedeny, připomeneme osmý div světa, který se v kostele připravuje, a předvedeme nový projekt regionálního muzea v podkroví kostela. Zároveň bude předveden exponát Ústeckého kraje, jenž bude reprezentovat kraj na EXPU 2015 v italském Milánu.

Během dne vás bude provázet kapela Korzet, Modrá kost, Gipsy Provident, mažoretky a chemická show skupiny EVENT - 4 YOU. Pro děti bude připraven herní klub, interaktivní dílničky,  rýžování českých granátů a střelba lukem, pro dospělé pak oblíbený bleší trh, pivo z domácího pivovaru z Chýše a  řemeslný trh. Celý den bude navíc k dispozici otevřená blízká Vochlická rozhledna.

Kostel sv. Jiljí byl v havarijním stavu věnován občanskému sdružení roku 2007 církví za korunu. Na kostele byla zhotovena střecha, statika, opraven gotický presbytář, znovu postavena sákritie, provedeny archeologické vykopávky, podlaha a elekřina. Podařilo se opravit i polovinu hřbitovní zdi, objevit hrobku Strojetických ze Strojetic a zpřístupnit ji turistům. V kostele se připravuje unikátní vitrážové muzeum, zachycující toto výtvarné řemeslo od nejstarších dob až po současnost.

Charitativní festival nemá tutíž pomoci jen s opravou památky, ale pomoci zviditelnit snahu lidí vrátit život do bývalých sudet, pomáhá stmelit místní a do budoucna může pomoci přinést práci na venkov.