reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Duchcovský zámek připomene zničené kostely i město

publikováno: 6.9.2012, kategorie: Výstavy, autor: Marian Hochel

Sdílet: facebook twitter google+

Správa zámku v Duchcově připravila pro návštěvníky po dubnové výstavě „Necháme to tak?“ další naučnou výstavu, jež prezentuje různé přístupy k památkovému fondu v České republice. Konírna duchcovského zámku bude v září hostit putovní výstavu, jež mapuje chátrání a likvidaci sakrálních památek severních Čech, kostelů, kaplí a synagog. Na výstavu navazuje v galerii Giacomo expozice malovaných keramických modelů historického Mostu.

Mezi lety 1945–1989 došlo v Československu ke zničení až pěti set sakrálních staveb, přičemž polovina z nich se nacházela na území severních Čech. Kostely ve velké většině případů nebránily těžbě uhlí ani stavbě přehrady, o čem napovídá bohatá archivní a foto dokumentace, prezentovaná na třiceti výstavních panelech. Výstava zahrnuje několik tematických celků, v rámci kterých jsou ukázány konkrétní osudy zničených kostelů.nVýstava Zničené kostely severních Čech 1945–1989, iniciovaná Společností pro obnovu Úštěcka, vznikla jako výsledek kolektivní spolupráce sedmnácti institucí včetně Národního památkového ústavu a podle náměstkyně ministryně kultury pro kulturní dědictví PhDr. Anny Matouškové „osloví svým poselstvím návštěvníky na obou stranách hranice. Bude moc dobře, když bude inspirovat k hlubšímu zájmu o dějinné období po roce 1948, když pomůže zachránit další zajímavé, zejména obrazové prameny k tematice vztahu komunistického režimu k sakrálním památkám a konečně když podnítí ochotu občanů i neziskových organizací podílet se aktivně na záchraně a obnově ohrožených sakrálních památek."

Na výstavu v konírně navazuje výstava Jako Fénix z popela… Malovaný Most, zpřístupněná 31. srpna v zámecké Galerii Giacomo. Výstava Marcely Čermákové, rodačky z Mostu, představí osm keramických modelů sakrálních a světských staveb z historického Mostu, které musely před třiceti lety ustoupit povrchové těžbě uhlí. Pamětníci již neexistujícího města zde jistě poznají budovu divadla, pivovaru, děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Václava, kostela sv. Františka Serafínského u kláštera minoritů, kostel Sedmi radostí Panny Marie, evangelický kostel sv. Anny či původní podobu hradu Hněvín. Modely jsou doplněné četnými kresbami a malbami autorky, která připomene atmosféru již neexistujícího města, inspirovaná svými vzpomínkami, dobovými fotografiemi či dokumentárními filmy. „Mé přemalby tvořím podle starých pohlednic, či z filmu tak, že zastavím obraz, sednu si a maluji u obrazovky, protože malovat v plenéru, jak víte, Most historický již třicet let nelze. Píši svou prvotinu – knihu o Mostě a jeho budovách. Proto maluji tyto obrázky, pro mou knihu. Píši zatím do šuplíku,“ prozrazuje autorka výstavy a dodává: „Jsem velký fanoušek starého Mostu, i si ho pamatuji. Bydlela v něm má babička i rodiče, já už jsem vyrůstala jako novomostecká, do starého jsem jen jezdívala.“

Obě výstavy jsou otevřeny od 31. srpna do 30. září (výstava v galerii až do 28. 10.) denně kromě pondělí v čase od 10,00 do 16,00 hodin.