e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Knihovna oživuje centrum Loun již šest let

publikováno: 6.8.2016, kategorie: Vzdělávání, autor: Dagmar Kučerová

Sdílet: facebook twitter google+

Před šesti lety knihovna slavnostně otevřela svůj provoz na lounském náměstí. Od roku 2007 do února 2010 probíhala rekonstrukce objektu bývalého soudu za celkem 42 milionů. Dům závidí lounským knihovníkům mnozí kolegové nejen v České republice. Stěhování knihovního fondu prostřednictvím živého řetězu je dosud největší dobrovolnickou akcí u nás.

Dům s popisným číslem 1 měl sloužit jako multifunkční vzdělávací a informační centrum. Tuto vizi nadmíru splňuje. Lounská knihovna působí jako komunitní již řadu let, její aktivity lákají stále další návštěvníky a čtenáře, s návštěvností nemá problém.

Proslulý je projekt Třetí věk, ten začal již v bývalém sídle v Husově ulici, letos je to 11. školní rok, zájemců rozhodně neubývá. Mnozí studenti se zapsali již potřetí do pětiletého cyklu. Knihovna má několik experimentálních poboček- asi nejznámější je plážová knihovna na lounském koupališti a pobočka v léčebně dlouhodobě nemocných v areálu nemocnice či dětské psychiatrické nemocnici.

V letních měsících mohou návštěvníci přijít na dvorek knihovny, kavárna Jeroným je terapeutickým prostorem pro duševně nemocné a mentálně postižené, registrovanou sociální službou je rovněž šestým rokem. Nejen v létě se na dvorku konají svatební obřady, stále více párů si pro svůj důležitý den vybírá právě knihovnu. Oblíbený je i cyklus koncertů na dvorku.

Směřování na děti a mládež je jednou z priorit, spolupráce škol všech typů je každodenní záležitostí, od roku 2012 navíc provozuje knihovna volnočasové zařízení Klub(ovnu) Luna, během prázdnin mohou děti zdarma navštěvovat příměstský tábor.

Financování širokého spektra aktivit je vícezdrojové, největším dílem přispívá zřizovatel (město Louny), Ústecký kraj financuje především sociální službu a tzv. výkon regionální funkce, tedy obecní a místní lidové knihovny, finanční prostředky získává knihovna také od Ministerstva kultury ČR, Ministerstva vnitra ČR a z dalších dotačních titulů (např. firmy ČEZ). 

Nejdůležitějším úkolem je práce na knihovním fondu, téměř 150 tisíc jednotek (včetně hudebnin) se nepřetržitě proměňuje a buduje tak, aby naplnil očekávání všech čtenářů.

V knihovně, tedy všech provozech, pracuje 23 zaměstnanců, provoz je nepřetržitý, knihovna je první v ČR, která pracuje i v neděli. Za svoje aktivity obdržela řadu titulů a ocenění.

Poděkování za přízeň patří především čtenářům, návštěvníkům, studentům-seniorům a dobrovolníkům za jejich práci.