reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Teplické muzeum připomíná výročí první světové války

publikováno: 6.7.2014, kategorie: Výstavy, autor: Vlasta Tichá

Sdílet: facebook twitter google+

Také Regionální muzeu v Teplicích připomíná 100. výročí vypuknutí 1. světové války, kterému je ve foyer zámku věnován obsáhlejší exponát měsíce. Prohlédnout si jej můžete zdarma do konce července.

„Toto je první člověk, kterého jsem usmrtil vlastníma rukama, kterého vidím zblízka, jehož umírání je mým dílem. Každé jeho vdechnutí obnažuje mé srdce. Tyto hodiny patří umírajícímu, patří jenom jemu, má neviditelný nůž, kterým mě ubodává k smrti: čas a mé myšlenky.“

E. M. Remarque, Na západní frontě klid

První světová válka představuje zásadní přelom v moderních dějinách. Největší a nejkrutější válečný konflikt, který do té doby lidstvo prožilo, nasazení nových smrtících zbraní, apokalyptické zážitky vojáků na frontách, strádání obyvatel v zázemí, jakož i geografický rozsah konfliktu, politické, sociální a mocenské zvraty – to vše natrvalo změnilo nejen mapu světa, ale i zažité společenské pořádky.

Události, k nimž došlo v červnu a červenci roku 1914, sice evropskou a světovou veřejnost zneklidnily, málokdo si však dokázal představit obrovský rozsah konfliktu, jenž se stal realitou již o několik týdnů později. Došlo tak k rozšíření zprvu malého, lokálního sporu ve válku nejprve evropskou, později světovou, která měla trvat více než čtyři roky.

Ve sbírkách teplického muzea se nachází řada předmětů nejrůznějšího charakteru a provenience, které s 1. světovou válkou souvisejí. Některé z nich nyní vystavuje jako exponát měsíce. Spíše než úlohu, kterou jednotlivé mocnosti sehrály v souvislosti s výsledky konfliktu, chce muzeum připomnenou krutost války a všechna lidská neštěstí, která s sebou přinesla.