e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Co našli archeologové pod dlažbou kadaňského náměstí?

publikováno: 6.4.2021, kategorie: Památky, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Na Mírovém náměstí v Kadani právě končí archeologický výzkum, který předchází výměně dlažby mezi morovým sloupem a kašnou. Přímo pod současnou dlažbou vystupovaly na povrch středověké dlažby a podlahy domů. Jaké zajímavosti archeologové našli a kdy jejich nálezy uvidíme?

Na kadaňské hlavní náměstí se pracovníci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech vrátili přesně po roce. Archeologické průzkumy však tam probíhaly už v 60. letech minulého století.

kadan_rimsky_zamek.jpgPod dlažbou archeologové odkryli pozůstatky nadzemní stavby a sklepa. "Celý areál zde stál od poloviny 13. století do poloviny 14. století. Mohl zaniknout při požáru Kadaně roku 1362 a poté byl překryt dlažbou. Proto se také do dnešních dní dochoval v unikátně dobrém, mladšími zásahy nenarušeném stavu," vysvětluje archeolog Kryštof Derner. Na místě se našla keramika, mince, kostěné hrací kostky, polotovary kosťařské výroby, odštěpky pískovce z kamenické hutě a především mimořádné množství kovářské strusky, a tak existuje předpoklad, že byla nalezena kovárna z dob založení města. "Zda se v případě staveb jednalo o kovárnu s příslušenstvím nebo obytný dům, ale ukáží až další analýzy," říká k tomu Kryštof Derner. "Zcela mimořádným nálezem je zlomek bronzového zámku z doby římské, tedy 2. až 3. století našeho letopočtu, u nějž však není jasné, jak se do středověkých vrstev dostal," dodává.

Na práci přímo na náměstí se kromě archeologů podíleli také pracovníci Městského muzea v Kadani, místní hasiči i dobrovolníci. "Jsme hrdí na to, že jsme mohli Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě přispět jak manuálně, tak svými historickými postřehy. Výsledky tohoto výzkumu se jistě odrazí v přípravě nové expozice o dějinách města," prozradil Petr Liebscher z kadaňského muzea. Zpracování všech nálezů bude trvat celý rok, poté je bude muzeum přebírat a zařazovat do svých sbírek.

"S archeologem, Kryštofem Dernerem, jsme se domluvili, po skončení všech prací, na přípravě informační desky s popisem všech nálezů a nákresů situace, jak to asi ve 14. století na našem hlavním náměstí vlastně vypadalo," informoval starosta Kadaně Jiří Kulhánek. "Zda byla původně zastavěna celá jižní polovina náměstí, jak naznačují starší nálezy, by mohly ukázat výzkumy v dalších etapách výměny dlažby v příštích letech," avízoval Kryštof Derner.

Foto: Průběh prací a zámek z doby římské, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.