e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Mikuláš jinak aneb malovaný strop kostela v Orasicích

publikováno: 5.12.2016, kategorie: Zajímavosti, autor: Veronika Škuthanová

Sdílet: facebook twitter google+

Každý zná stále živé Mikulášské tradice, na které se těší hlavně ti nejmenší. Ale něco víc k postavě svatého Mikuláše vědí většinou jen zasvěcení. Nyní máte možnost se s touto od starověku velmi uctívanou osobností ověnčenou mnoha zázraky blíže seznámit, a to ve středu 7. prosince v lounském muzeu.

Byl totiž opraven nádherně malovaný strop kostela v Orasicích, kde je v úžasných barvách zobrazena řada více či méně známých Mikulášských legend. Pro ty však, kteří se nedostanou do Orasic do kostela nebo zde nechtějí mrznout a zaklánět hlavu, je určena přednáška v teple lounského muzea, kterou pronese uznávaný odborník PhDr. Vít Honys z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

Bude pojednávat o rekonstrukci velmi cenné památky, která patřila k vážně ohroženým. Po opravě střechy se v letech 2013–2015 přistoupilo k postupnému restaurování malovaného kazetového stropu. Při detailním průzkumu byla objevena signatura litoměřického biskupského malíře Kryštofa Tietzeho s datací k roku 1703. Centrální část představuje titulárního světce sv. Mikuláše obklopeného andílky s atributy biskupské hodnosti, vnější obvodová pole pak výjevy ze svatomikulášských legend. Originální malba se zde většinou zachovala jen s lokálními přemalbami, které byly sejmuty. Ovšem západní část nad varhanami s výjevem sv. Cecilie a hudbou andělských kůrů byla z kruchty lépe dostupná a roku 1903 celkově přemalována. S ohledem na minimální dochování originální malby bylo nutno tuto přemalbu respektovat. V průběhu restaurování bylo třeba se vedle truhlářských oprav vyrovnat také s napodobivými retušemi malovaných partií zničených hnilobou a zatékáním. Německé torzovitě dochované nápisy na obvodové liště mohly být retušovány jen v identifikovatelných partiích. 

12. listopadu letošního roku byl opravený kostel slavnostně vysvěcen a již nyní je vybaven informačními panely s historií kostela i o restaurování unikátních maleb Kryštofa Tietzeho. Plánuje se zde také výstavka prezentující opravené kostely na Lounsku a zpřístupnění krásného prostoru s ikonograficky ojedinělým stropem veřejnosti. 

Na odbornou přednášku v čase mikulášských zábav zve lounské muzeum ve středu 7. prosince od 17,00 hodin, vstupné 20 Kč.