e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Co odhalí archeologické výzkumy u lounského chrámu?

publikováno: 4.11.2016, kategorie: Památky, autor: Jaroslav Havrlant

Sdílet: facebook twitter google+

Veřejnosti obvykle nepřístupný chodník za kostelem sv. Mikuláše v Lounech je posledním místem, kde zůstaly zbytky staré čedičové dlažby. Nyní se dočkají opravy, ale předchází jí archeologický průzkum, který může poodhalit historii zajímavého prostoru v centru Loun. Více se něm můžete dozvědět v pondělí 7. listopadu, kdy muzeum pořádá komentované prohlídky těchto míst.

Nejvyšší místo nově zakládaného města bylo již v polovině 13. století vyhlédnuto pro kostel se hřbitovem. Když starý chrám sv. Mikuláše roku 1517 vyhořel, ten nově založený vyplnil téměř celou plochu hřbitova. Přesto se zde pohřbívalo až do josefínských reforem v 80. letech 18. století a hřbitovní zeď, která zasahovala i do ulice Beneše z Loun, byla zbourána teprve v roce 1838. Jak zde do té doby vypadaly uličky je předmětem dohadů. Podle historika F. Štědrého ve středověku šla ke kostelu ulička i z náměstí mezi dnešním Hilbertovým domem a lékárnou. 

Dlažba zdejšího chodníku pochází s největší pravděpodobností z první nebo druhé poloviny 19. století. Když se roku 1838 zbourala hřbitovní zeď, byla výrazně snižována úroveň terénu ulice Beneše z Loun. Tehdy vznikla schodiště k jižnímu i západnímu portálu kostela, ke schodišťové vížce nebo naproti do děkanství. Při snižování bylo odhaleno základové zdivo kostela a musely být vyzděny prostory mezi opěrnými pilíři. Východně a severně od kostela však úroveň terénu snížena nebyla. Rozsáhlejší pořizování nové dlažby v lounských ulicích probíhalo pak mezi lety 1877 a 1879, kdy se za starostů Vidmana a Frotzela zaváděla kanalizace a upravovalo se odvodnění povrchu ulic.

Třebaže archeologický průzkum je jen mělký a nachází se v prostoru, který byl dosti poničen při výkopech inženýrských sítí, mohou nás čekat nečekané objevy. Pro zájemce o tento výzkum nabízí muzeum v pondělí 7. listopadu dva termíny, kdy bude tento prostor zpřístupněn s komentářem. Ve 14,00 nebo pak v 16,00 hodin je sraz na dvoře muzea, odkud se společně vydáte ke kostelu. Na prezentaci zvou pracovníci společnosti Archeo Sever, Městského úřadu a oblastního muzea. Vstup zdarma.