e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Do lesa? Do galerie!

publikováno: 4.6.2019, kategorie: Výstavy, autor: Lenka Fricová

Sdílet: facebook twitter google+

V klášterecké galerii Kryt se v pátek 7. června otevře nová výstava, která návštěvníky pozve do lesa. Představuje společný česko-saský projekt Moorevital 2018. Lesní správa Klášterec propojila s polesím Marienberg svět krušnohorských rašelinišť v jednu sousedskou putovní výstavu. Představí tento vzácný biotop ve fotografii, živých exponátech či historických nářadích.

Do historie Krušných hor mnohokrát zasáhnul sám člověk. Od středověku, kdy se zde začalo s těžbou kovů až po imisní kalamitu v minulém století, způsobenou extrémními koncentracemi oxidu siřičitého ve vzduchu. Krušné hory ale nejsou jen lesy a pastviny. Velkou část území  tvoří jedny z nejzachovalejších rašelinišť v České republice. Funkce rašeliniště a jeho hodnota je z pohledu výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů, stejně tak z pohledu vodohospodářského i lesnického, opravdu významná. 

Státní podnik Lesy ČR se společně se státními lesy Sachsenforst v německé spolkové zemi Sasko a dalšími partnery zapojil do významného projektu, který přispěje k ochraně a obnově rašelinišť v Krušných horách. Konkrétně jde o oblast mezi saským územím Kühnhaide/Satzung a českou Horou Svatého Šebestiána v Ústeckém kraji. Na tomto území budou postupně do konce roku 2020 postaveny přehrázky pro zadržení a svedení vody zpět do rašelinišť. Obnovení rašelinišť přispěje k zachování důležitého životního prostoru ohroženého tetřívka obecného. 

Na obou stranách hranice bude rámci projektu Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách, revitalizováno sedm krušnohorských přeshraničních vrchovišť. 

Lesní správa Klášterec propojila s polesím Marienberg svět krušnohorských rašelinišť v putovní výstavu, která představí laické veřejnosti vznik, vývoj, lidské zásahy a pomoc pro narušená krušnohorská vrchoviště. Výstava s názvem Vrchoviště překračují hranice/Hochmoore überwinden Grenzen návštěvníkům představí tento vzácný biotop ve fotografii, živých exponátech, historických nářadích a dermoplastických preparátech. Společně  s výstavou  věnovanou prostředí rašeliništ vyhlásil Státní podnik Sachsenforst fotografickou soutěž na www.moorevital.sachsen.de

Vernisáž výstavy se v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří uskuteční 7. června, tentokrát výjimečně už v 16,00 hodin, a výstava bude k vidění do 30. června.