reklama 300 turistických cílů na jednom místě
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Mostecký magistrát aktivně podporuje rovné příležitosti žen a mužů a sklízí za to chválu

publikováno: 2.9.2014, kategorie: Zajímavosti, autor: Veronika Loucká

Sdílet: facebook twitter google+

Hlavním cílem projektu Společné příležitosti, který realizuje statutární město Most, je přinést souhrnné informace mosteckým občanům a zaměstnavatelům o tzv. work–life balance neboli slaďování pracovního a rodinného života. Pojem slaďování pracovního a rodinného života řeší zejména zavádění flexibilních forem práce, které zaměstnancům a zaměstnankyním umožňují lépe skloubit práci s rodinou, aniž by se museli striktně rozhodovat „buď práce, nebo rodina“.

Zavádění flexibilních forem práce (např. pružné pracovní doby, zkrácených úvazků, home office apod.) je také jedním z účinných nástrojů v boji proti nezaměstnanosti žen a přispívá k vyšší rovnosti žen a mužů. Pro ženy, které jsou většinou těmi, které pečují o děti nebo na příklad o stárnoucí rodiče, mohou být flexibilní pracovní doba nebo zkrácený úvazek někdy jedinou šancí, která jim umožní pracovat, zdokonalovat se ve své profesi a také mít vlastní příjem. Potom úkol finančního zabezpečení rodiny neleží jen na bedrech mužů a ti pak mají více času třeba na své děti. 

Ženy, které jsou zaměstnané, nejsou také tolik ohrožené chudobou např. v případě rozvodu či ztráty partnera. Gender Studies uvádí, že životní úroveň žen klesá v prvním roce po rozvodu o 75 %. I v souvislosti s tím se objevuje pojem feminizace chudoby - celosvětový trend zvyšujícího se podílu a převahy chudoby mezi ženami ve srovnání s muži.

Rovnost příležitostí pro muže a ženy spolu s bojem proti nezaměstnanosti patří k hlavním prioritám Evropské unie i Vlády České republiky, a proto projekty prosazující rovné příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života podporují. 

Projekt Společné příležitosti je uveden jako příklad úspěšně realizovaných projektů na stránkách Evropského sociálního fondu.  Reportáž o něm se nedávno objevila v České televizi v Událostech z regionů i v Českém rozhlase. Chválou nešetří ani významní odborníci na genderovou problematiku. Statutární město Most se i díky realizaci tohoto projektu umístilo na 1. místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem v kategorii úřadů obcí III. typu. Cílem soutěže je přispět ke zvýšení vnímavosti úřadů k dané problematice a podpora zavádění principů rovných příležitostí pro všechny ve veřejné správě.