reklama Hlasujte v soutěži Krušnohorská NEJ
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

ArchaeoMontan 2013 o středověkém hornictví v Krušnohoří

publikováno: 2.9.2013, kategorie: Vzdělávání, autor: Klára Kovaříková

Sdílet: facebook twitter google+

ArchaeoMontan – pod tímto označením se od března 2012 skrývá jeden z největších dlouhodobých projektů věnujících se výzkumu a dokumentaci středověkého hornictví. V rámci projektu ArchaeoMontan se bude konat v Kadani ve dnech 26. až 28. září mezinárodní odborná konference, kde budou prezentovány dílčí výsledky výzkumu.

V roce 2008 došlo v Dippoldiswalde u Drážďan k ojedinělému archeologickému nálezu, který vyvolal obrovské nadšení a zájem odborných kruhů. V bývalém dolu na stříbro byly odkryty dokonale zachované dřevěné konstrukce, hornické nářadí, žebříky a rumpály, datované do doby kolem roku 1185 n. l. Díky tomuto senzačnímu objevu se tak stala montánní archeologie jednou z priorit saské archeologie.

Tématem středověkého hornictví se v úzké spolupráci a mezioborovém dialogu zabývají tři němečtí a čtyři čeští projektoví partneři. Realizace tohoto výzkumu je možná díky tříleté finanční podpoře z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Hornictví má v Krušných horách osmisetletou tradici a hluboký kulturněidentifikační význam. Na projektu se podílí celkem 45 specialistů z oboru archeologie, historie, muzeologie, geologie, restaurování a dendrochronologie. Centrem výzkumu je saský Zemský úřad pro archeologii v Drážďanech a na české straně Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

Od zahájení projektu byly na saské straně odhaleny šachty a štoly v hloubce až 28 metrů pod povrchem země. Archeologové pátrají po pozůstatcích činnosti středověkých horníků v nově objevených dolech v Dippoldiswalde u Drážďan a na české straně v okolí Přísečnice nedaleko Klášterce nad Ohří. Doposud se podařilo objevit několik set fragmentů dřevěných hornických nářadí, častečně také i zcela zachované celky.

Ve spolupráci s archeologickým výzkumem v Kutné Hoře a v Jihlavě přináší ArchaeoMontan nové poznatky o středověkém dolování a zpracování stříbra ve Střední Evropě. Nejnovější poznatky budou představeny na mezinárodní konferenci ArchaeoMontan 2013 v Kadani 26. – 28. září 2013.

Jedním z hlavních výstupů projektu je putovní výstava s názvem Stříbrná horečka – Volání hor: archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách prezentující mimo jiné archeologické nálezy z prozkoumávaných oblastí. Výstava bude k vidění příští rok od června v renesanční budově Muzea Královská mincovna v Jáchymově a od 10. října 2014 pak v muzeu v Dippoldiswalde u Drážďan.

Více informací o projektu naleznete na stránkách www.archaeomontan.eu.

Foto: Zemský archeologický úřad Drážďany.